Bloodshot 2020

Rei Gerrison (Vin Diesel), një ushtar i vdekur, risillet në jetë me superfuqi prej një doktori të dyshimtë me qëllime të këqija.

Advertising

Apr 25, 2020 - Posted by admin - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *