Like a Boss (2020)

Me dëshirën për të shpëtuar biznesin e tyre, dy shoqe të ngushta vendosin të bashkëpunojnë me një ndërrmarrje të fuqishme, drejtuesja e të cilës fillon të ndërhyjë dhe të kritikojë duke vënë në provë miqësinë e tyre.

Advertising

Apr 29, 2020 - Posted by admin - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *