Out Stealing Horses

Një i ve zhvendoset në një nga pyjet e Norvegjisë pas vdekjes së gruas së tij. Në atë vend, një takim i rastësishëm rikthen kujtimet nga e kaluara e tij.

Advertising

May 7, 2020 - Posted by admin - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *