The Flood (2019)

Një oficer i ngurtë i migracionit vendos për fatin e një azilkërkuesi “të rrezikshëm”.

Advertising

May 30, 2020 - Posted by admin - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *